Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır. News Tanıtım

Haber Opsiyon

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri açtıkları davayı kazandı

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri açtıkları davayı kazandı

haber haber -
27 0

2 Ocak 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan ve 15 Temmuz 2021 tarihinde yine Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınan Melih Bulu görevdeyken, 2 Haziran 2021’de üniversitenin Genel Sekreterlik görevine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Nedim Malkoç’un getirilmesini yargıya taşıyan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, açtıkları yürütmeyi durdurma davasını kazandı.

“OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ”

13 Temmuz 2021 tarihinde “… Genel Sekreter” olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemin; Üniversite Yönetim Kurulu’nun görüşü/kararı alınmadan yetki gasbı suretiyle geçici görevlendirilmenin yapıldığı, haksız ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi istenilmektedir” diyerek 12. İdare Mahkemesine başvuran Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, yürütmenin durdurulmasına mahkeme heyetinin oy birliği ile karar verdiğini açıkladılar.

“HUKUKA AYKIRILIĞI AÇIK”

Karar metninde “Dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak, davacılar yönünden telafisi güç zarara neden olacaktır… Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, (oy birliği ile) karar verildi…” yazdığını ifade eden akademisyenler, atanmış yönetiminin bu hukuksuzluğu bir an önce düzeltmesi gerektiğini, Genel Sekreter olarak görevlendirilen Malkoç’un bundan sonraki Üniversite Yönetim Kurulu (İİYK) ve Senato toplantılarına katılmaması, yetki kullanmaması gerektiğini de belirttiler.

İlgili Yazılar